Trương Tùng Lâm (18 tuổi)

Trương Tùng Lâm (18 tuổi)

Cô giáo dạy lập trình Java
 • 24

  khóa học
 • 82

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Founder, CTO, CEO
- Laptrinhjavaweb.com: Blog học lập trình java dễ dàng
- Laptrinhjavaweb academy: Hệ thống cung cấp các khóa học java chất lượng
- Laptrinhjavaweb software: Dịch vụ domain, vps, java hosting, hệ thống source code java, thiết kế website
- Laptrinhjavaweb shop: chuyên cung cấp phụ kiện điện thoại, máy tính, laptop, phụ kiện gia đình, văn phòng ...

Khóa học của giảng viên Trương Tùng Lâm (18 tuổi)


Khóa học java hosting gói 4

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

4.900.000đ

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

4.250.000đ

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 0

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

1.800.000đ

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

3.950.000đ

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

3.700.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

9.650.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

10.400.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

9.450.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 5

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

9.100.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.450.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.750.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

9.000.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 4

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.200.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

8.200.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

9.450.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

5.100.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 2.0

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.200.000đ

Chi tiết

Khóa học SSL

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

330.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

10.400.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao

8.200.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 4

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

9.200.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

9.750.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

2.100.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

3.600.000đ

Chi tiết