Trương Tùng Lâm (18 tuổi)

Trương Tùng Lâm (18 tuổi)

Cô giáo dạy lập trình Java
 • 24

  khóa học
 • 100

  học viên

Giới thiệu

- Technical Content Engineer tại Laptrinhjavaweb.com: Blog học lập trình java core, java web, java hosting dễ dàng
- Cô giáo dạy lập trình Java tại Laptrinhjavaweb Academy: Hệ thống cung cấp các khóa học java core, java web, java hosting chất lượng
- Nhân viên kinh doanh tại Laptrinhjavaweb Software: Dịch vụ domain, vps, java hosting, hệ thống source code java, thiết kế website
- Nhân viên kinh doanh tại Laptrinhjavaweb shop: chuyên cung cấp phụ kiện điện thoại, máy tính, laptop, phụ kiện gia đình, văn phòng ...

Khóa học của giảng viên Trương Tùng Lâm (18 tuổi)


Khóa học java hosting gói 4

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

3,900,000

4.900.000đ

off 21%

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

2,950,000

3.950.000đ

off 26%

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

3,250,000

4.250.000đ

off 24%

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 0

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

800,000

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

2,700,000

3.700.000đ

off 28%

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8,650,000

9.650.000đ

off 11%

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

9,400,000

10.400.000đ

off 10%

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8,450,000

9.450.000đ

off 11%

Chi tiết

Khóa học java web gói 5

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8,100,000

9.100.000đ

off 11%

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

7,450,000

8.450.000đ

off 12%

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

7,750,000

8.750.000đ

off 12%

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8,000,000

9.000.000đ

off 12%

Chi tiết

Khóa học java web gói 4

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

7,200,000

8.200.000đ

off 13%

Chi tiết

Khóa học java core gói 3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

7,200,000

8.200.000đ

off 13%

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

8,450,000

9.450.000đ

off 11%

Chi tiết

Khóa học java core gói 2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

4,100,000

5.100.000đ

off 20%

Chi tiết

Khóa học java web gói 2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

7,200,000

8.200.000đ

off 13%

Chi tiết

Khóa học SSL

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

330,000

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

9,400,000

10.400.000đ

off 10%

Chi tiết

Khóa học java web gói 3

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao

7,200,000

8.200.000đ

off 13%

Chi tiết

Khóa học java core gói 4

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

8,200,000

9.200.000đ

off 11%

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.2

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

8,750,000

9.750.000đ

off 11%

Chi tiết

Khóa học java core gói 1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

1,200,000

Chi tiết

Khóa học java web gói 1

 • 1 bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

2,500,000

Chi tiết