Trương Tùng Lâm

Trương Tùng Lâm

Cô giáo dạy lập trình Java
 • 24

  Khóa học
 • 5

  Học viên

Giới thiệu

- Technical Content Engineer tại Laptrinhjavaweb.com: Website học lập trình java core, java web, java hosting dễ dàng
- Cô giáo dạy lập trình Java tại Laptrinhjavaweb Academy: Hệ thống cung cấp các khóa học java core, java web, java hosting chất lượng
- Nhân viên kinh doanh tại Laptrinhjavaweb Software: Dịch vụ Java hosting, Cloud VPS, tên miền, email server và các dịch vụ phần mềm khác
- Nhân viên kinh doanh tại Laptrinhjavaweb shop: chuyên cung cấp phụ kiện điện thoại, máy tính, laptop, phụ kiện gia đình, văn phòng ...

Khóa học của giảng viên Trương Tùng Lâm


Khóa học java hosting gói 4

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

4.000.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.3

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

9.700.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.3

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

9.700.000đ

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 3

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

3.350.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.2

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

9.100.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.2

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

9.100.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 5.1

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.850.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 4.1

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

8.850.000đ

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 2

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

3.050.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 5 (combo 3 khóa java core, java web và java hosting)

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.750.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 4

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

8.750.000đ

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 1

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

2.800.000đ

Chi tiết

Khóa học java hosting gói 0

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

299.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.3

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.550.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 3 (combo java core và java web)

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

7.900.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.2

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.250.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 2

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

3.500.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 4.1

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

8.000.000đ

Chi tiết

Khóa học java core gói 1

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-phong-van-di-lam-78

299.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 4 (combo java web và java hosting)

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

7.900.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 3

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao

7.900.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 2

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

6.700.000đ

Chi tiết

Khóa học java web gói 1

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-java-web-co-ban-den-nang-cao  

299.000đ

Chi tiết

Khóa học SSL

 • 1 Bài giảng
 • 0
https://laptrinhjavaweb.com/khoa-hoc-deploy-java-web-len-hosting-84

350.000đ

Chi tiết